Daikin

 • DAIKIIN FH21NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN  FH21NUV1  (Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH21NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN   FH21NUV1   (Remote dây)

  Hãng sản xuất:

  : Daikin (Nhật)

  Model

  : DAIKIIN   FH21NUV1   (Remote dây)

  Sản xuất tại

  : Thái Lan

  Kích thước

  : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)

  Công suất

  : 2,5 Ngựa - 21.200 BTU

  Sử dụng

  : Cho phòng có diện tích : 34 - 35 mét vuông hay 85 - 10 mét khối

  ảo hành

  : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Blo

  GIÁ:    20.800.000 VNĐ

  Giá bán 20800000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R21NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN  R21NUV1  (Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R21NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN   R21NUV1   (Remote không dây)

  Hãng sản xuất:

  : Daikin (Nhật)

  Model

  : DAIKIIN   R21NUV1   (Remote không dây)

  Sản xuất tại

  : Thái Lan

  Kích thước

  : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)

  Công suất

  : 2,5 Ngựa - 21.200 BTU

  Sử dụng

  : Cho phòng có diện tích : 34 - 35 mét vuông hay 85 - 10 mét khối

  Bảo hành

  : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block

  GIÁ:    20.900.000 VNĐ

  Giá bán 20900000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN FH26NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN  FH26NUV1  (Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH26NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN   FH26NUV1   (Remote dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model DAIKIIN   FH26NUV1   (Remote dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 3 Ngựa - 26.300 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 43 - 44 mét vuông m2 hay 105 - 120 mét khối.
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  GIÁ:          22.800.000 VNĐ

  Giá bán 22800000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R26NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN  R26NUV1  (Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R26NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN   R26NUV1   (Remote không dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model : DAIKIIN   R26NUV1   (Remote không dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 3 Ngựa - 26.300 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 43 - 44 mét vuông m2 hay 105 - 120 mét khối.
  Bảo hành
  : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  GIÁ:    22.900.000VNĐ

  Giá bán 22900000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN FH30NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN  FH30NUV1  (Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH30NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN   FH30NUV1   (Remote dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model :DAIKIIN   FH30NUV1   (Remote dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 3.5 Ngựa - 30.000 BTU
  Sử dụng   Cho phòng có diện tích : 45 - 50 mét vuông hay 125-140 mét khối
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Bloc
     GIÁ        24.000.000

  Giá bán 2400000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN FH36NUV1 (Remote dây)

  DAIKIIN  FH36NUV1  (Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH36NUV1 (Remote dây)

  May lanh Daikin FH36NUV1
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model : Daikin FH36NUV1
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 4 Ngựa - 36.500 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 60 - 61mét vuông  hay 145 - 160mét khối
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  GIÁ:           28,900,000VNĐ

  Giá bán 28900000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R30NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN  R30NUV1  (Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R30NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN   R30NUV1   (Remote không dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model : DAIKIIN   R30NUV1   (Remote không dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.160 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 3.5 Ngựa - 30.000 BTU
  Sử dụng   Cho phòng có diện tích : 45 - 50 mét vuông hay 125-140 mét khối
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  GIÁ:             29.000.000VNĐ

  Giá bán 29000000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R36NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN  R36NUV1  (Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R36NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN   R36NUV1   (Remote không dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model : DAIKIIN   R36NUV1   (Remote không dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 4 Ngựa - 36.500 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 60 - 61mét vuông  hay 145 - 160mét khối
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Bl

  GIÁ:      29.000.000VNĐ

  Giá bán 29000000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN FH42NUV1(Remote dây)

  DAIKIIN  FH42NUV1(Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH42NUV1(Remote dây)

  DAIKIIN   FH42NUV1(Remote dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model DAIKIIN   FH42NUV1(Remote dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 4,5 Ngựa - 42.700 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 70 - 71mét vuông hay 165 - 180 mét khối.
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Blo

  GIÁ:                 31.300.000 VNĐ

  Giá bán 31300000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R42NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN  R42NUV1  (Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R42NUV1 (Remote không dây)

  DAIKIIN   R42NUV1   (Remote không dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model DAIKIIN   R42NUV1   (Remote không dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 4,5 Ngựa - 42.700 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 70 - 71mét vuông hay 165 - 180 mét khối.
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  0 VND / BỘ

  Giá bán 31400000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN FH48NUV1(Remote dây)

  DAIKIIN  FH48NUV1(Remote dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN FH48NUV1(Remote dây)

  DAIKIIN   FH48NUV1(Remote dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model :DAIKIIN   FH48NUV1(Remote dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 5,5 Ngựa - 49.100 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 81 - 82mét vuông  hay 205 - 220 mét khối.
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho BloCK                                                                                                

  GIÁ:             33.900.000     vnđ

  Giá bán 33900000 VND

  ...xem chi tiết

 • DAIKIIN R48NUV1(Remote không dây)

  DAIKIIN  R48NUV1(Remote không dây)

  Mã sản phẩm DAIKIIN R24NUV1/R48(Remote không dây)

  DAIKIIN   R24NUV1/R48(Remote không dây)
  Hãng sản xuất: : Daikin (Nhật)
  Model :DAIKIIN   R24NUV1/R48(Remote không dây)
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 195 x 1.590 x 680 (mm) (Cao x Dài x Rộng)
  Công suất : 5,5 Ngựa - 49.100 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 81 - 82mét vuông  hay 205 - 220 mét khối.
  Bảo hành : 01 Năm cho dàn lạnh, 04 Năm cho Block
  giá    :     34.000.000. vnđ

  Giá bán 34000000 VND

  ...xem chi tiết