Loại tủ đứng

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;
 • May lanh LG -H246YLA1

  May lanh LG -H246YLA1

  Mã sản phẩm May lanh LG -H246YLA1

  May lanh LG -H246YLA1
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : May lanh LG -H246YLA1
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 2,5 Ngựa - 24.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 38 - 40 mét vuông hay 85-100 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  21.700.000 VNĐ

  Giá bán 21700000 VND

  ...xem chi tiết

 • May lanh LG TP-C246YLA1

  May lanh LG TP-C246YLA1

  Mã sản phẩm May lanh LG TP-C246YLA1

  May lanh LG TP-C246YLA1
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : LG TP-C246YLA1
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 2,5 Ngựa - 24.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 38 - 40 mét vuông hay 85-100 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  19.800.000VNĐ

  Giá bán 19800000 VND

  ...xem chi tiết

 • May lanh LG HP-C306KA0

  May lanh LG HP-C306KA0

  Mã sản phẩm May lanh LG HP-C306KA0

  May lanh LG HP-C306KA0
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : LG HP-C306KA0
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 3 Ngựa -27.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 45- 46 mét vuông hay 105-120 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ:25.900.000 VNĐ

  Giá bán 25900000 VND

  ...xem chi tiết

 • LG HP-C286SLAO

  LG    HP-C286SLAO

  Mã sản phẩm LG HP-C286SLAO

   LG       HP-C286SLAO                    
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : LG       HP-C286SLAO
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 3 Ngựa -27.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 45- 46 mét vuông hay 105-120 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ:25.900.000 VNĐ
                                                                                                                                                                                                               
   

  Giá bán 25900000 VND

  ...xem chi tiết

 • LG HP-C366TA0

  LG    HP-C366TA0

  Mã sản phẩm LG HP-C366TA0

  LG       HP-C366TA0
  Hãng sản xuất: :LG
  Model : LG       HP-C366TA0
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 1.285 x 660 x 198 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 4 Ngựa - 36.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 58 - 60 mét vuông hay 145 - 160 mét khối .
  GIÁ:   38.000.000VNĐ

  Giá bán 38000000 VND

  ...xem chi tiết

 • LG HP-C508TA1new

  LG    HP-C508TA1

  Mã sản phẩm LG HP-C508TA1

  May lanh LG HP-C508TA1
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : LG HP-C508TA1
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 590 x 1.810 x 440 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 5 Ngựa - 48.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 78 - 90 mét vuông hay 185-200 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ :  37.800.000 VNĐ

  Giá bán 37800000 VND

  ...xem chi tiết

 • LG -TP-C1008FA0

  LG -TP-C1008FA0

  Mã sản phẩm LG -TP-C1008FA0

  May lanh LG TP-C1008FA0
  Hãng sản xuất: : LG (Hàn Quốc)
  Model : LG TP-C1008FA0
  Sản xuất tại : Việt Nam
  Kích thước : 1.050 x 1.880 x 495 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 10 Ngựa - 93.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 150 - 155 mét vuông hay 445-460 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ:  59.600.000 VNĐ

  Giá bán 59600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Panasonic CU/CS-C18FFH

  Panasonic  CU/CS-C18FFH

  Mã sản phẩm Panasonic CU/CS-C18FFH

  Panasonic   CU/CS-C18FFH
  Hãng sản xuất: : Panasonic (Nhật)
  Model : Panasonic   CU/CS-C18FFH
  Sản xuất tại : Malaysia
  Kích thước : DL : 290 x 1.070 x 235 (mm) DN : 540 x 780 x 289 (mm)
  Công suất : 2 Ngựa - 18.500 Btu/h
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 24 - 30 mét vuông hay 65 - 80 mét khối  (thích hợp cho phòng ngủ)
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ:      24.400.000 VNĐ

  Giá bán 24400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Panasonic CU/CS-C28FFH

  Panasonic  CU/CS-C28FFH

  Mã sản phẩm Panasonic CU/CS-C28FFH

  Panasonic   CU/CS-C28FFH
  Hãng sản xuất: : PANASONIC
  Model :Panasonic   CU/CS-C28FFH
  Sản xuất tại :THÁI LAN
  Kích thước : 500 x 1.800 x 320 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 3 Ngựa -27.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 45- 46 mét vuông hay 105-120 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
  GIÁ:   34.900.000 VNNĐ

  Giá bán 34900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Panasonic CU/CS-C45FFH

  Panasonic  CU/CS-C45FFH

  Mã sản phẩm Panasonic CU/CS-C45FFH

  Panasonic   CU/CS-C45FFH
  Hãng sản xuất: : PANASONIC
  Model : Panasonic   CU/CS-C45FFH
  Sản xuất tại : Thái Lan
  Kích thước : 590 x 1.810 x 440 (mm) (Rộng x Cao x Sâu)
  Công suất : 5 Ngựa - 48.000 BTU
  Sử dụng : Cho phòng có diện tích : 78 - 90 mét vuông hay 185-200 mét khối  
  Bảo hành : 01 Năm
    45.550.000 VND / BỘ

  Giá bán 45550000 VND

  ...xem chi tiết